People

Vi ønsker at sikre, at medarbejderne er trygge og klar til de forandringer, der skal ske. Gennem professionelle samtaler, guider vi jer igennem de tanker og følelser, som medarbejderne typisk oplever i forbindelse med kommende forandringer.

Vi tilbyder også individuelle samtaler for dem, der føler sig mere utrygge ved forandringerne, og vi sikrer, at forandringerne giver mening for den enkelte medarbejder. Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Professionelle samtaler
 • Kompetenceløft
 • Sparring og sidemandsoplæring
 • At højne medarbejdernes motivation
 • Sparring om fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere

Tech

Vi ønsker først at skabe et overblik over det nuværende systemlandskab og herefter sparre med jer om potentielle forbedringer og effektiviseringer. Vi udarbejder en skræddersyet digitaliseringsplan for den totale transformation.

Vi tror på at, at et systemskifte skal være meningsfyldt og skabe værdi. Derfor anbefaler vi ikke et skifte medmindre det giver mening eller tilføjer værdi for jer.

Vores ydelser inkluderer blandt andet:

 • Overblik over nuværende systemlandskaber og fremtidige behov
 • Sparring i valg af økonomi- og processystemer samt integrationer
 • implementering af værdiskabende dataanalyse, BI og rapportering
 • Skræddersyet plan for succesfuld implementering

Process

Her trækker vi på mere end 20 års erfaring fra forskellige brancher og med fokus på at optimere processer.

Vores ydelser er baseret på best practice rutiner og processer. Ud over at gennemgå og sikre effektive og meningsfulde  processer,  sikre vi ligeledes, at funktionaliteten i nye systemer udnyttes optimalt.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Overblik og prioritering af nuværende opgaver og processer med fokus på effektivitet og formål
 • Optimering og implementering af best practice processer
 • Optimering og automatisering af rutineopgaver
 • Kvalitetssikring og minimering af risici i arbejde med data
 • Sparring og træning af medarbejdere i nye processer
 • Udarbejdelse af procesbeskrivelser, herunder den obligatoriske bogføringsprocedurebeskrivelse